Podmínky opakovaných plateb

  1. Poplatky za členství v Meditačním klubu sdružovaný spolkem Védské centrum, z.s., Pískařská 2075/1143 00, Praha 4, IČ: 03161871, DIČ: CZ03161871 je možné platit prostřednictvím opakovaných plateb. Opakované platby můžete využít pro každoměsíční členství v Meditačním klubu.
  2. Po provedení první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní budete požádáni o autorizaci nastavení platby. Pro členství V Meditačním klubu bude poté fixní platba probíhat vždy 7 dní před začátkem nového měsíce bez nutnosti zadávání dalších údajů z Vaší strany.
  3. Pro vyloučení případných pochybností Uživatel prohlašuje, že pokud si Uživatel zvolí placení prostřednictvím platební karty, souhlasí s tím, aby mu byla příslušná částka automaticky (tj. bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany Uživatele) opakovaně v daných intervalech strhávána z účtu, ke kterému se váže platební karta.
  4. Maximální částka opakované platby za členství v Meditačním klubu je 250 Kč za jeden měsíc (dle ceny Meditačního klubu).
  5. Odhlášení může proběhnout na stránce “Můj účet” nebo kontaktováním na emailu tore@tore.cz
  6. Částka bude strhávána maximálně 5 let nebo dokud se uživatel z Meditačního klubu neodhlásí (viz bod 5).
  7. Opakované platby se ukončují i v případě, že Vám vyprší platnost platební či kreditní karty.
  8. V případě, že po ukončení opakovaných plateb budete mít zájem o jejich znovuobnovení, je nutné provést novou autorizaci.
  9. Ve věcech souvisejících s opakovanými platbami Vás budeme neprodleně kontaktovat prostřednictvím kontaktního e-mailu.
  10. S údaji vložené platební karty nakládá společnost GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).